Otwarte posiedzenie Komisji ds. Rozwoju i Finansów, 27 lutego (wtorek), godz. 11.00, sala posiedzeń Rady WNoŻ im. prof. T. Dziamy

Szanowni Państwo,
Członkowie Komisji ds. Rozwoju i Finansów Członkowie Rady Wydziału

Uprzejmie zapraszam na otwarte posiedzenie Komisji ds. Rozwoju i Finansów w
dniu 27 lutego br. (wtorek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału
Nauki o Żywności im. prof. T. Dziamy.

W czasie posiedzenia Pani dr inż. Dorota Martysiak-Żurowska z Katedry
Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności, Wydziału Chemicznego
Politechniki Gdańskiej przedstawi seminarium prezentujace założenia pracy
naukowej, która ma stanowić podstawę ubiegania się o nadanie stopnia doktora
habilitowanego.

Bardzo proszę o niezawodny udział w posiedzeniu.

Z poważaniem, 

Dr hab. inż. Marzena Danowska-Oziewicz, prof. UWM Przewodnicząca Komisji ds.
Rozwoju i Finansów