Ognisko Kół Naukowych Wydziału Nauki o Żywności

Dnia 13 czerwca 2019 roku odbyło się Ognisko Kół Naukowych funkcjonujących na  Wydziale Nauki o Żywności.
Była to okazja do podsumowania działalności naukowej i promocyjnej KN oraz Wydziału Nauki o Żywności w  roku akademickim 2018/2019 oraz czas integracji i planów na rok kolejny. W imieniu społeczności Wydziału Nauki o Żywności oraz Kolegium Dziekańskiego serdecznie dziękuję Studentom działających w KN za  zaangażowanie, trud, inicjatywę, wytrwałość oraz uśmiech podczas  realizacji wyzwań, których podejmowaliśmy się w minionym roku. Dziękuję 
Opiekunom KN i Pracownikom zaangażowanym w aktywności studenckie za motywację i nieocenione wsparcie.  Liczymy na Was w przyszłym roku!!!

 

 

 

Serdecznie dziękuję Olsztyńskiemu Oddziałowi PTTŻ za wsparcie, podczas  organizacji naszego ogniska.
Wszystkim Studentom życzę powodzenia w rozpoczynającej się sesji  egzaminacyjnej oraz wymarzonego wypoczynku wakacyjnego. 

Prodziekan ds studenckich 

dr inż. Adam WiękFilmy