Nominacja na członka Rady Młodych Naukowców VI kadencji dla Pani dr inż. Wiolety Chajęckiej-Wierzchowskiej z Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie

Dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska z Wydziału Nauki o Żywności w dniu 4 kwietnia 2018 r. odebrała z rąk Jarosława Gowina - Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nominację na członka Rady Młodych Naukowców VI kadencji. RMN jest zespołem doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jej zadaniem jest wspieranie resortu nauki w pracach na rzecz rozwoju naukowego młodych badaczy oraz osób rozpoczynających karierę naukową. Do zadań Rady należy m.in. identyfikowanie barier rozwoju kariery młodych naukowców, przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania ich kariery, wspieranie kontaktów młodych uczonych z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce a także przybliżanie mechanizmów finansowania nauki. Członkowie rady muszą legitymować się wyróżniającym się dorobkiem publikacyjnym, reprezentowaniem Uczelni podczas naukowych konferencjach międzynarodowych, kierownictwem projektów NCN lub NCBiR oraz doświadczeniem dydaktycznym.

Wszelkie uwagi i sugestie zmian można składać na adres przedstawicielki:

dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności, pok. 221,

email: wioleta.chajecka@uwm.edu.pl, tel. (89) 523-37-36

Więcej o Radzie Młodych Naukowców na stronie www.rmn.org.pl.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_03/d6876c28a41d0d64270208b0b7c54548.pdfŹródło - 

źródło: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/pierwsze-posiedzenie-rady-mlodych-naukowcow-za-nami.html