Nagrody w konkursie ogłoszonym przez firmę ZENTIS Polska pt. „Produkt mleczarski do zadań specjalnych” rozdane

Dnia 11 grudnia,  w warunkach reżimu sanitarnego odbyło się uroczyste wręczenie nagrody w konkursie firmy Zentis Polska Sp. z o.o.

W uroczystości  uczestniczył  przedstawiciel Donatora,  
Pan Adam Głowacki, Dyrektor ds. Rozwoju Technicznego firmy
oraz Dziekan Wydziału Nauki o Żywności,  prof. Małgorzata Darewicz
oraz przedstawiciel Komisji Konkursowej dr inż. Maria Baranowska.

 

Tematem widącym tegorocznej, już 6.edycji konkursu był: Produkt mleczarski do zadań specjalnych.

Nad przebiegiem konkursu nadzór sprawowała Komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący - Ireneusz Lichota,

Członkowie:

reprezentanci Organizatora:

-          Adam Głowacki,

-          Karol Seliński

reprezentanci Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,:

-          Prof. Bogusław Staniewski

-          Dr inż. Maria Czerniewicz

-          Dr inż. Maria Baranowska – sekretarz

W pierwszym etapie konkursu, zadaniem uczestników było zgłoszenie  pomysłów na produkt mleczarski do zadań specjalnych w postaci prezentacji multimedialnej. Do konkursu zgłoszono 2 prace autorstwa Pani Eweliny Duszak i Pani inż. Klaudi Skowrońskiej. Uczestniczki były studentkami pierwszego i drugiego stopnia kształcenia na Wydziale Nauki o Żywności na  kierunkach: technologia żywności i żywienie człowieka: specjalność – technologia mleczarska oraz technologia żywności. Komisja konkursowa zaakceptowała nadesłane prace uznając je za oryginalne pomysły i zakwalifikowala do kolejnego etapu.

W drugim etapie konkursu autorki pomysłów osobiście (on-line) prezentowały innowacyjne rozwiązania produktu mleczarskego do zadań specjalnych, sposób realizacji zgłoszonego pomysłu, a także zalety produktu finalnego. Decyzją Komisji konkursowej do finału zakwalifikowano obydwa zaprezentowane pomysły na produkt.

W czerwcu 2020 r odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej w trybie online na którym przeprowadzono III, ostatni etap konkursu. Przed spotkaniem Finalistki przesłały do oceny organoleptycznej próbki proponowanych produktów, które Członkowie komisji oceniała indywidualnie. Na spotkaniu z Komisją Panie omówiły dokładny skład, charakterystyczne cechy i walory zdrowotne, szczegóły technologiczne produkcji a także opakowania lub ich projekty.

Ostatecznie, Komisja konkursowa podjeła decyje roztrzygające konkurs przyznając obu Paniom tytuł Laurata konkursu, czego Lauratkom serdecznie gratulujemy, życząc przy tym dalszych  sukcesów na drodze zawodowej i prowatnej.