Międzynarodowy Konkurs Sensoryczny z sukcesem naszych studentów

W dniach 14-17 wrzesnia 2017 po raz pierwszy w Polsce organizowany był XIX Międzynarodowy Konkurs Sensoryczny.  Glównym organizatorem konkursu  jest EUROPEL - Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli Mleczarstwa, którego członkiem od kilku lat jest Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie. 
W XIX edycji Konkursu Sensorycznego udział wzięło 80 uczestników – studentów (57) i nauczycieli (23), w tym 71 osób z zagranicznych ośrodków dydaktyczno-szkoleniowych z Francji, Finlandii, Holandii, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy konkursu  oceniali 25 rodzajów produktów mleczarskich w kategoriach : sery długodojrzewające, sery typu szwajcarsko - holenderskiego, twarogi, mleko i masło.
Możliwość organizacji  wydarzenia na tak dużą skalę jest nie tylko doskonałą sposobnością sprawdzenia  standardów nauczania studentów naszego Wydziału, a w szczególności studentów związanych ze specjalnością mleczarską, ale także przyczynia się do wzmocnienia międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie edukacji kadry dla przemysłu mleczarskiego. 
Nadmienić należy, iż nasi studenci zwyciężyli w 23 na 36 kategorii nagród (w załączeniu wyniki konkursu)
Wyrazy uznania, jakie przekazywano organizatorom w trakcie trwania konkursu a także bezpośrednio po nim pozwalają na stwierdzenie, że warto podejmować tego rodzaju wyzwania. 
Więcej informacji na fanpage wydarzenia: https://www.facebook.com/XIX-European-Dairy-Sensory-Contest-Europel-1489176264434454/

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim Pracownikom i Studentom  Wydziału Nauki o Żywności, którzy przyczynili się do sukcesu tego wydarzenia.