INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 ZA NAMI. BYŁO UROCZYŚCIE I WZRUSZAJĄCO

Dnia 1 października po raz 77. Wydział Nauki o Żywności UWM w Olsztynie zainaugurował uroczyście rok akademicki 2021/2022.

Mimo, że rok akademicki rozpoczęliśmy  z zachowaniem warunków obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2, w uroczystości inauguracji roku akademickiego na wydziale  wzięło  udział wielu przedstawicieli  władz wojewódzkich i samorządowych, miasta Olsztyn, przedstawiciele partnerskich  instytucji oraz  szkół średnich, przedstawiciele  innych wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pracownicy, pracownicy emerytowani wydziału a  także liczne grono  przedstawicieli firm współpracujących od lat z Naszym Wydziałem.

Jak podkreśliła w swoim przemówieniu inauguracyjnym Dziekan Wydziału prof. Małgorzata Darewicz, jesteśmy Wydziałem, którego tradycje sięgają roku 1945 a  obecnie stanowimy  jednostkę z ugruntowaną pozycją w działalności dydaktycznej i naukowej w zakresie nauki o żywności i żywieniu w kraju i za granicą. Dzisiaj Wydział Nauki o Żywności kształci studentów na 5 atrakcyjnych kierunkach posiadających najwyższe oceny jakości kształcenia wydane przez Polską Komisję Akredytacyjną: bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, gastronomia – sztuka kulinarna, inżynieria przetwórstwa żywności, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo. Wspólnie z Uczelnią w Offenburgu w Niemczech uruchomiono kształcenie w języku angielskim na specjalności Food Engineering oraz Biotechnology.

Posiadając najwyższe oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej Wydział gwarantuje zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów oraz ćwiczenia w świetnie wyposażonych centrach oraz laboratoriach badawczych: Centrum Edukacyjno-Badawczym Mleczarstwa; Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej; Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności; Laboratorium Badań Żywnościowo-Żywieniowych w ramach Centrum Nutri-Bio-Chemicznego.

Zgodnie z uniwersytecką tradycją podczas uroczystości odbyła się immatrykulacja, a przedstawiciele I roku poszczególnych kierunków naszego wydziału, ślubowali publicznie,  że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, odnosić się z szacunkiem do wszystkich członków społeczności akademickiej UWM w Olsztynie oraz  szanować prawa i obyczaje akademickie.

Podczas inauguracji roku akademickiego Rektor Mirosław Gornowicz oraz Dziekan Wydziału prof. Małgorzata Darewicz oraz przedstawiciele społeczności akademickiej Wydziału podziękowali, odchodzącemu na zasłużoną emeryturę prof. Bogusławowi Staniewskiemu, wieloletniemu Dziekanowi Wydziału, co wywołało wiele wzruszeń wśród uczestników uroczystości.

Wykład inauguracyjny, wygłoszony przez prof. Justynę Żulewską,  Kierownik Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością poświęcony był  „mlecznej drodze” Wydziału Nauki o Żywności (wkrótce więcej szczegółów).  

Stałym punktem uroczystości było wręczenie listów gratulacyjnych dedykowanych absolwentom Wydziału wyróżnionych za wyniki w nauce oraz szczególną aktywność w działalności na rzecz społeczności akademickiej wydziału i uczelni.

Jeszcze większe emocje towarzyszyły finalistom i wygranym w konkursach współorganizowanych od lat przez firmy partnerskie wydziału: ZENTIS, ECOLAB i TETRA PAK, ale temu zagadnieniu poświęcimy obszerniejszy materiał.

Pod koniec bardzo emocjonującej  uroczystości Pani Dziekan prof. Małgorzata Darewicz złożyła życzenia sukcesów w pracy, zdrowia oraz  optymizmu na co dzień wszystkim pracownikom i studentom Wydziału Nauki o Żywności, zapraszając do pracy na rzecz wspólnego dobra i pomyślności wydziału i uczelni.