Z głębokim żalem żegnamy dr hab. inż. Mariana Kujawskiego, prof. UWM