Fakultatywne zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Kolejne szkoły ponadgimnazjalne skorzystały z oferty fakultatywnych zajęć edukacyjnych Wydziału Nauki o Żywności. 27 marca 2019 roku w Dniu Otwartych Drzwi UWM  z możliwości tej skorzystali uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku. W warsztatach uczestniczyło łącznie 46 osób z  klasy drugiej i czwartej Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Realizowane zajęcia obejmowały następującą tematykę:

- „Technologia produkcji chleba” – realizowane w Katedrze Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych przez dr hab. inż. Małgorzatę Tańską, prof. UWM, z udziałem członków SKN Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych pod nadzorem Pani Klaudii Martynow;

- "Świat słodkości w żywności" prowadzone przez dr inż. Iwonę Szerszunowicz z Katedry Biochemii Żywności  oraz dr inż. Annę Gątarską z Katedry Towaroznawstwa i Badań Żywności.

W trakcie warsztatów uczniowie dowiedzieli się, jak powstaje chleb, czym się różnią dostępne na rynku chleby, jaką mają wartość odżywczą, jak powstaje mąka, z jakich ziaren produkowana jest mąka na chleb, czym się różnią poszczególne zboża. Mieli również możliwość samodzielnego przygotowania ciast z różnych mąk, a następnie wypieczenia chlebów i dokonania oceny organoleptycznej. Uczestniczyli również w przemiale ziarna na mąkę oraz ocenili różnice pomiędzy ziarnami różnych zbóż, chlebowych i niechlebowych. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się również, jakie substancje są odpowiedzialne za słodycz produktów żywnościowych. Ocenili atrakcyjność sensoryczną wybranych produktów żywnościowych, ich skład, rodzaj zastosowanych substancji słodzących, odkrywali pochodzenie tych związków, w tym obecność naturalnych substancji słodzących oraz szukali odpowiedzi na pytanie, czy organizm człowieka może uzależnić się od cukru. Wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach i wykazywali duże zainteresowanie podejmowaną tematyką.

 

Kolejną grupę uczniów przyjęliśmy 3 kwietnia. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu poznawali możliwości technologiczne i badawcze Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności, Katedry Żywienia Człowieka oraz Centrum Edukacyjno-Badawczego Mleczarstwa Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością. Swoją wiedzą w tym zakresie podzielili się z uczniami pracownicy Wydziału Nauki o Żywności: dr hab. inż. Mirosława Karpińska-Tymoszczyk, prof. UWM, mgr inż. Anna Danielewicz oraz Kierownik Hali Technologicznej - mgr inż. Waldemar Brandt. Uczestnikami zajęć byli uczniowie  Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych i Technikum Hotelarstwa.

Filmy