Dziekan Wydziału Nauki o Żywności prof. Małgorzata Darewicz z nagrodą prezydenta Olsztyna

Zaszczytne nagrody prezydenta Olsztyna - statuetki Św. Jakuba, wręczane w czasie corocznego spotkania noworocznego organizowanego przez urząd miasta, przyznaje kapituła, składająca się z siedmiu  osób. Oprócz prezydenta także rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, przedstawiciel biznesu, organizacji pozarządowych czy ratusza.

W tym roku do grona laureatów nagrody św. Jakuba dołączyły dwie osoby związane z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Za osiągnięcia naukowe statuetkę otrzymała prof. dr hab. Małgorzata Darewicz, biochemik żywności, specjalizująca się w badaniach podstawowych, które są wykorzystywane w optymalizacji procesów przetwórstwa białek żywności oraz doskonalenia technologii produkcji produktów mlecznych, w aspekcie właściwości prozdrowotnych. Prof. M. Darewicz zajmuje się także opracowywaniem metod otrzymywania hydrolizatów białek w produkcji preparatów dietetyczno-leczniczych.

- Kapituła uhonorowała nagrodą osobę wyróżniającą się działalnością naukową i efektywnie działającą na rzecz rozwoju miasta i regionu. Wydział, którym kieruje, jest wzorem dobrej współpracy nauki z gospodarką. Ma kategorię naukową A, a więc reprezentuje najwyższą jakość badań naukowych i kształcenia - podkreślał, odczytując werdykt, prof. Ryszard Górecki, rektor Uniwersytetu.

Profesor Darewicz całe życie zawodowe związała z Kortowem. Pełni funkcję dziekana swego macierzystego wydziału – Nauki o Żywności. Jest w historii wydziału pierwszą kobietą na tym stanowisku. Poprzednio przez 2 kadencje sprawowała funkcję prodziekana ds. nauki.

- Zwykle to ja stojąc na tej scenie wręczałam nagrody - w czasie inauguracji roku akademickiego i dyplomów, dziś mogę poczuć emocje laureatów nagród - mówiła prof. Małgorzata Darewicz, zaznaczając, że traktuje to wyróżnienie jako wyraz uznania dla całej społeczności akademickiej Uniwersytetu i Wydziału Nauki o Żywności.

- Jesteśmy znakomitym ośrodkiem badań w dziedzinie nauk rolniczych, docenianym przez ministerstwo nauki, jesteśmy wiarygodnym i atrakcyjnym partnerem dla firm naszego regionu. Współpraca Wydziału Nauki o Żywności z miastem i regionem liczy już 70 lat - podkreśliła prof. M. Darewicz.

Potwierdzeniem pozycji UWM jako lidera w dziedzinie badań nad żywnością wysokiej jakości jest realizowany na Uniwersytecie projekt "Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju”, który uzyskał 12 mln zł dofinansowania w pilotażowym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Projektem kieruje prof. Darewicz.

Źródło: mah, UWM w Olsztynie