DODATKOWY NABÓR: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA. STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA

R E K R U T A C J A U Z U P E Ł N I A J Ą C A NA UWM W OLSZTYNIE JUŻ W DNIACH: 7-15.09.
Zachęcamy do podnoszenia swoich kwalifikacji wszystkich tych, którzy interesują się żywnością, pracują w różnych przedsiębiorstwach łańcucha żywnościowego i z różnych innych powodów nie mogą pozwolić sobie na studia w trybie stacjonarnym.
Realizacja pracy dyplomowej w obszarze Twoich zainteresowań.
Zapraszamy na NIESTACJONARNE STUDIA I i II STOPNIA,
na kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA.
Wiecej informacji i zapisy:
STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE):
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE):
Z A P R A S Z A M Y!