Rekrutacja śródroczna 2020

REKRUTACJA ŚRÓDROCZNA 2020
Strona rekrutacji: http://rekrutacja.uwm.edu.pl/
Rejestracja kandydatów: https://irk.uwm.edu.pl/pl/
Rejestracja kandydatów w terminie podanym w dolnej tabeli

 

Kontakt na Wydziale Nauk Technicznych:
Mgr Tomasz Tabaka tel.: 89 523 45 14
Mgr inż. Bartosz Moczulak tel.: 89 523 45 14
pokój E130, ul. Oczapowskiego 11

Kierunki studiów II stopnia (magisterskie) prowadzone na Wydziale Nauk Technicznych:

 • Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej,
 • Mechanika i budowa maszyn,
 • Mechatronika.

Na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest posiadanie tytułu inżyniera lub magistra inżyniera.

WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2019/2020
Kierunki prowadzone na Wydziale Nauk Technicznych

Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej:
 1. Edukacja techniczno-informatyczna,
 2. Energetyka,
 3. Inżynieria bezpieczeństwa,
 4. Inżynieria chemiczna i procesowa,
 5. Inżynieria środowiska,
 6. Leśnictwo,
 7. Mechanika i budowa maszyn,
 8. Mechatronika,
 9. Ochrona środowiska,
 10. Ogrodnictwo,
 11. Rolnictwo,
 12. Technika rolnicza i leśna,
 13. Technologia drewna,
 14. Technologia żywności i żywienie człowieka,
 15. Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Mechanika i budowa maszyn:
 1. Automatyka i robotyka,
 2. Edukacja techniczno-informatyczna,
 3. Elektrotechnika,
 4. Energetyka,
 5. Inżynieria bezpieczeństwa,
 6. Inżynieria biomedyczna,
 7. Inżynieria materiałowa,
 8. Mechanika i budowa maszyn,
 9. Mechatronika,
 10. Metalurgia,
 11. Technika rolnicza i leśna,
 12. Technologia drewna,
 13. Transport,
 14. Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Mechatronika:
 1. Automatyka i robotyka,
 2. Elektrotechnika,
 3. Elektronika,
 4. Energetyka,
 5. Informatyka,
 6. Inżynieria biomedyczna,
 7. Mechanika i budowa maszyn,
 8. Mechatronika,
 9. Telekomunikacja.


Lp.Etapy postępowania kwalifikacyjnegoTermin
1.Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane w języku polskim03.02. — 18.02.2020
do godz. 15:00
2.Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (na indywidualne konto wskazane przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów)do 18.02.2020*
3.Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego03.02. - 18.02.2020
do godz. 15:00
4.Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą19.02.2020
godz. 10:00
5.Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia20.02.2020
godz. 12:00
6.Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów przez dostarczenie wymaganych dokumentów20.02. - 21.02.2020
do godz. 15:00


*) o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie