Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z tytułem SYMBOL NOWOCZESNEGO KSZTAŁCENIA 2021

List gratulacyjny

Decyzją Kapituły programu Symbol 2021 Wydział Nauk Technicznych UWM w Olsztynie otrzymał tytuł „Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2021”.

Wyróżnienie poświadcza wysoki poziom kształcenia studentów i badań naukowych prowadzonych na naszym Wydziale.

Program Symbol to ogólnopolski program medialny, w którym wyróżniane są firmy, uczelnie, instytuty naukowe i inne liczące się podmioty, których funkcjonowanie staje się wzorem do naśladowania – Symbolem.

Kapituła Symbolu to grono specjalistów i ekspertów w swoich dziedzinach. Ich ogromna świadomość rynku oraz doświadczenie biznesowe i medialne sprawiają, że Symbol plasuje się wśród najbardziej prestiżowych nagród w Polsce.

Strona organizatora programu www.symbol.com.pl

 

 

W dniu 31 marca 2022 roku, miało miejsce wręczenie prestiżowego tytułu "Symbol nowoczesnego kształcenia 2021" jaką uzyskał Wydział Nauk Technicznych. Nagrodę wraz z gratulacjami na ręce Dziekana WNT, Prof. dr. hab. inż. Adama Lipińskiego, w imieniu Kapituły konkursu, wręczył Jakub Lisiecki, dyrektor zarządzający PubliCity Media Group, redaktor naczelny „Monitora Biznesu” i „Monitora Rynkowego”, dodatków ukazujących się w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Pulsie Biznesu.
Cieszymy się że wysiłki naszego Wydziału w utrzymywaniu wysokiego poziomu kształcenia zostały docenione przez niezależne media.