Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z tytułem SYMBOL NOWOCZESNEGO KSZTAŁCENIA 2021

List gratulacyjny

Decyzją Kapituły programu Symbol 2021 Wydział Nauk Technicznych UWM w Olsztynie otrzymał tytuł „Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2021”.

Wyróżnienie poświadcza wysoki poziom kształcenia studentów i badań naukowych prowadzonych na naszym Wydziale.

Program Symbol to ogólnopolski program medialny, w którym wyróżniane są firmy, uczelnie, instytuty naukowe i inne liczące się podmioty, których funkcjonowanie staje się wzorem do naśladowania – Symbolem.

Kapituła Symbolu to grono specjalistów i ekspertów w swoich dziedzinach. Ich ogromna świadomość rynku oraz doświadczenie biznesowe i medialne sprawiają, że Symbol plasuje się wśród najbardziej prestiżowych nagród w Polsce.

Strona organizatora programu www.symbol.com.pl