Seminarium PSOR, pt. „Bezpieczne i odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin”

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
wraz z Instytutem Ogrodnictwa InHort w Skierniewicach
przy współudziale
Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie
Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej oddział w Olsztynie
oraz Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego oddział w Olsztynie
uprzejmie zapraszają pracowników, doktorantów i studentów na Seminarium naukowe, pt. „Bezpieczne i odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin”, które odbędzie się 6 grudnia 2016 r. w godzinach 800-1330 na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sali D112 przy ulicy Oczapowskiego 11.

Osoby zainteresowane udziałem, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc proszone są o kontakt w terminie do 5 grudnia 2016 z dr inż. Piotrem Markowskim. Wcześniejsze zgłoszenie udziału w seminarium jest też niezbędne ze względu na wystawiane uczestnikom certyfikaty poświadczające udział w seminarium. Zgłoszenie powinno zawierać imię (imiona) i nazwisko oraz informację, czy osoba uczestnicząca jest pracownikiem, doktorantem lub studentem, nazwę wydziału i kierunku studiów (informacja o kierunku studiów dotyczy studentów).

Przed Seminarium od godz. 730 przed aulą D112 będą wyłożone listy uczestników. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania listy. Złożenie podpisu będzie podstawą do otrzymania certyfikatu. Prosimy o jak najwcześniejsze przybycie, tak aby nie opóźniać rozpoczęcia seminarium.

Kontakt: Piotr Markowski, tel. 89 523 32 06, e-mail: piotr.markowski@uwm.edu.pl