Ogłoszenie o wyborach uzupełniających z grupy pozostałych nauczycieli akademickich do Uczelnianego Kolegium Elektorów