Ogłoszenie o wyborach uzupełniających do Rady Wydziału