Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Renaty Urbańskiej-Gizińskiej