Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Artura Łapińskiego