Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Dariusza Bogdana Grygo