Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Niedźwiedzkiej