Decyzja Dziekana WNT w sprawie zdalnego nauczania

Decyzja Nr 8 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie zmian w systemie nauczania na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w celu ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa SARS-CoV-2