Dane kontaktowe

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Rynku i Konsumpcji
pl. Cieszyński 1/327
10-720 Olsztyn
Kierownik Katedry - dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM
miroslaw.gornowicz@uwm.edu.pl
Sekretariat: mgr Izabela Sekuła (pok. 327)
czynny: poniedziałek-piątek
krik@uwm.edu.pl
+48 89 523 35 14

 

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Katedry prowadzą działalność dydaktyczną w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów dyplomowych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach realizowanych na macierzystym wydziale oraz innych wydziałach UWM w Olsztynie.

 

 

Wykaz przedmiotów prowadzonych w roku akademickim 2019/2020

Nazwa przedmiotu Prowadzący
Wydział Nauk Ekonomicznych - studia stacjonarne
Zarządzanie przedsiębiorstwem  w kontekście nowych wyzwań globalizacji prof. dr hab. Wasyl Bilczak
Nowe źródła i zmiany strukturalne we współczesnej gospodarce światowej prof. dr hab. Wasyl Bilczak
Przedsiębiorstwo w warunkach integracji i globalizacji prof. dr hab. Wasyl Bilczak
Ekonomia menedżerska prof. dr hab. Wasyl Bilczak
Mikroekonomia dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM
dr Tomasz Wierzejski
Marketing dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM
dr Adam Rudzewicz
Procesy informacyjne w zarządzaniu dr inż. Małgorzata Grzywińska-Rąpca
Technologie informacyjne w ekonomii dr inż. Małgorzata Grzywińska-Rąpca
Technologie informacyjne dr inż. Małgorzata Grzywińska-Rąpca
Internacjonalizacja sektora MSP dr inż. Dominika Jakubowska
Ekonomika konsumpcji dr inż. Dominika Jakubowska
Konsument w gospodarce globalnej dr inż. Dominika Jakubowska
Transport i spedycja dr Małgorzata Kędzior-Laskowska
dr Tomasz Wierzejski
Ekonomika transportu dr Małgorzata Kędzior-Laskowska
Badania marketingowe dr inż. Andrzej Kowalkowski
Badania rynkowe i marketingowe dr inż. Andrzej Kowalkowski
Logistyka dystrybucji dr inż. Andrzej Kowalkowski
Rynek czynników wytwórczych dr inż. Andrzej Kowalkowski
Analiza rynku dr Dominika Kuberska
Zachowania konsumenckie dr Dominika Kuberska
Statystyka matematyczna dr Aleksandra Olejarz-Wahba
Statystyka dr Aleksandra Olejarz-Wahba
Strategie produktów innowacyjnych dr Adam Rudzewicz
Gospodarka elektroniczna dr Adam Rudzewicz
Marketing w handlu i usługach dr Adam Rudzewicz
Techniki sprzedaży dr Adam Rudzewicz
Informatyka w zarządzaniu dr Daniel Rzeczkowski
Informatyka w logistyce dr Daniel Rzeczkowski
IT in Management dr Daniel Rzeczkowski
Magazynowanie i transport dr Grzegorz Szczubełek
Ekonomika produkcji dr Grzegorz Szczubełek
Obsługa klientów w koncepcji logistyczno-marketingowej dr Grzegorz Szczubełek
Logistyczna obsługa klienta dr Grzegorz Szczubełek
Przedsiębiorstwo międzynarodowe dr Tomasz Wierzejski
Repetytorium dr Tomasz Wierzejski
Podstawy ubezpieczeń dr Justyna Witkowska
Seminarium magisterskie dr hab. inż. Mariola Grzybowska–Brzezińska, prof. UWM
Seminarium inżynierskie dr inż. Andrzej Kowalkowski
dr Adam Rudzewicz
Seminarium licencjackie prof. dr hab. Wasyl Bilczak
dr hab. inż. Mariola Grzybowska–Brzezińska, prof. UWM
dr inż. Małgorzata Grzywińska-Rąpca
dr inż. Andrzej Kowalkowski
dr Aleksandra Olejarz-Wahba
dr Justyna Witkowska
Wydział Nauk Ekonomicznych - studia niestacjonarne
Nowe źródła i zmiany strukturalne we współczesnej gospodarce światowej prof. dr hab. Wasyl Bilczak
Ekonomia menedżerska prof. dr hab. Wasyl Bilczak
Mikroekonomia dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM
dr Małgorzata Kędzior-Laskowska
dr Tomasz Wierzejski
Procesy informacyjne w zarządzaniu dr inż. Małgorzata Grzywińska-Rąpca
Statystyka opisowa dr inż. Małgorzata Grzywińska-Rąpca
Technologie informacyjne w ekonomii dr inż. Małgorzata Grzywińska-Rąpca
Ekonomika konsumpcji dr inż. Dominika Jakubowska
Organizacja i zarządzanie dr inż. Dominika Jakubowska
Transport i spedycja dr Małgorzata Kędzior-Laskowska
dr Tomasz Wierzejski
Ekonomika transportu dr Małgorzata Kędzior-Laskowska
Badania marketingowe dr inż. Andrzej Kowalkowski
Logistyka dystrybucji dr inż. Andrzej Kowalkowski
Rynek czynników wytwórczych dr inż. Andrzej Kowalkowski
Zarządzanie dr inż. Andrzej Kowalkowski
Statystyka matematyczna dr Aleksandra Olejarz-Wahba
Statystyka matematyczna dr Aleksandra Olejarz-Wahba
Teoria gier i decyzji dr Aleksandra Olejarz-Wahba
Statystyka opisowa dr Aleksandra Olejarz-Wahba
Statystyka dr Aleksandra Olejarz-Wahba
Public relations dr Adam Rudzewicz
Strategie produktów innowacyjnych dr Adam Rudzewicz
Marketing usług turystycznych dr Adam Rudzewicz
Technologie informacyjne w zarządzaniu dr Daniel Rzeczkowski
Informatyka w zarządzaniu dr Daniel Rzeczkowski
Informatyka w logistyce dr Daniel Rzeczkowski
Ekonomika produkcji dr Grzegorz Szczubełek
Magazynowanie i transport dr Grzegorz Szczubełek
Logistyczna obsługa klienta dr Grzegorz Szczubełek
Repetytorium dr Tomasz Wierzejski
Przedsiębiorstwo międzynarodowe dr Tomasz Wierzejski
Podstawy ubezpieczeń dr Justyna Witkowska
Seminarium licencjackie dr Daniel Rzeczkowski
Wydział Humanistyczny
Zachowania ekonomiczne podmiotów rynku dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM
Translatorium interdyscyplinarne dr Dominika Kuberska
Zarządzanie marką dr Adam Rudzewicz
Seminarium licencjackie dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 1 i 2 dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM
Wydział Nauk o Środowisku
Regionalne produkty i marki turystyczne dr inż. Iwona Batyk
Protokół dyplomatyczny dr inż. Iwona Batyk
Hotelarstwo i gastronomia dr inż. Iwona Batyk
Wydział Nauk o Żywności - studia stacjonarne
Organizacja usług gastronomicznych i hotelarskich dr inż. Iwona Batyk
Podstawy hotelarstwa dr inż. Iwona Batyk
Organizacja i zarządzanie w gastronomii dr inż. Dominika Jakubowska
Zarządzanie ryzykiem dr inż. Dominika Jakubowska
Organizacja i zarządzanie dr inż. Dominika Jakubowska
Przedsiębiorczość dr Grzegorz Szczubełek
Ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych dr Grzegorz Szczubełek
Zarządzanie strategiczne dr Grzegorz Szczubełek
Konkurencyjność firm dr Grzegorz Szczubełek
Zarządzanie projektami dr Grzegorz Szczubełek
Marketing w gastronomii dr Grzegorz Szczubełek
Wydział Nauk o Żywności - studia niestacjonarne
Ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych dr Grzegorz Szczubełek
Zarządzanie strategiczne dr Grzegorz Szczubełek
Konkurencyjność firm dr Grzegorz Szczubełek
Wydział Bioinżynierii Zwierząt - studia stacjonarne
Ekonomika rynku produktów zwierzęcych dr inż. Andrzej Kowalkowski
Logistyka w obrocie żywnością dr Grzegorz Szczubełek
Ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych i podstawy marketingu dr Grzegorz Szczubełek
Wydział Bioinżynierii Zwierząt - studia niestacjonarne
Ekonomika rynku produktów zwierzęcych dr inż. Andrzej Kowalkowski

 

 

Konsultacje pracowników w roku akademickim 2019/20 - semestr letni

Imię i nazwisko Dzień Godziny Pokój* Telefon E-mail
dr hab. Iwona Batyk wtorek 09:00-10:30 427 +89 524 5209
prof. dr hab. Wasyl Bilczak, prof. zw, czwartek 13:30-15:00 330 +89 523 3765
dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM +89 523 3514
dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM czwartek
zdalnie w MS Teams (kod zespołu: xqvz3v4)
13:00-15:00 6/O4 +89 523 4446
dr Małgorzata Grzywińska-Rąpca wtorek
czwartek
11:15-12:45
11:30-13:00
429A +89 523 3779
dr Dominika Jakubowska środa 10:00-11:30 424 +89 523 3670
dr Małgorzata Kędzior-Laskowska wtorek
sobota
(NS - w term. zjazdów)
09:00-10:30
11:40-12:00
422 +89 523 4471
dr Andrzej Kowalkowski wtorek 11:30 - 14:00 420 +89 523 4134
dr Dominika Kuberska staż naukowy do V 2020 r. 422 +89 524 4471
dr Aleksandra Olejarz-Wahba środa 08:00-11:00 426 +89 523 3755
dr hab. Adam Rudzewicz wtorek
środa
12:00-13:00
10:00-11:00
420 +89 523 4134
dr Daniel Rzeczkowski wtorek 09:30-11:30 426 +89 523 3755
dr Grzegorz Szczubełek poniedziałek 10:00-12:00 329 +89 523 3669
dr Tomasz Wierzejski piątek 08:00-10:00 425 +89 523 3670
dr Justyna Witkowska wtorek 08:00-09:30 431 +89 524 6594
* oznaczenia przy numerach pokojów: O4 - bud. przy ul. M. Oczapowskiego 4, pozostałe przy pl. Cieszyńskim 1

 

 

Monografie

Autor: Iwona Michalina Batyk
ISBN: 978-83-8100-165-6
Rok wydania: 2019

Autor: Adam Rudzewicz
ISBN: 978-83-8100-151-9
Rok wydania: 2018

Autorzy: Dorota Ostrowska, Anna Lipska, Justyna Witkowska
ISBN: 978-83-8102-005-3
Rok wydania: 2018

Autorzy: Mariola Grzybowska-Brzezińska, Dominika Kuberska, Magdalena Wojarska
ISBN: 978-83-89559-49-4
Rok wydania: 2017