Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (RPK)

Komunikat o błędzie

 • Warning: include_once() [function.include-once]: Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 19 of /www/htdocs/rpk/includes/file.phar.inc).
 • Warning: include_once() [function.include-once]: Unable to allocate memory for pool. in file_register_phar_wrapper() (line 28 of /www/htdocs/rpk/includes/file.phar.inc).
 • Warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_configuration() (line 2650 of /www/htdocs/rpk/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_page_cache() (line 2662 of /www/htdocs/rpk/includes/bootstrap.inc).

Został powołany na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w kwietniu 2003 roku decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zastąpił działający od 2002 roku Branżowy Punkt Kontaktowy.

Podstawowym celem działalności RPK jest rozpowszechnianie wiedzy na temat Programów Ramowych UE, obecnie Programu Horyzont 2020, dotyczącego badań i innowacji.

W latach 2007-2013 w ramach 7. Programu Ramowego przeprowadziliśmy 190 szkoleń, w których wzięło udział 2855 osób. Udzieliliśmy 1700 konsultacji. Byliśmy współorganizatorami/parterami w 42 szkoleniach/seminariach/spotkaniach, w których uczestniczyło 1418 osób.

Zasięg naszego wsparcia obejmuje głównie województwo warmińsko-mazurskie. Współpracujemy również z pozostałymi Regionalnymi Punktami Kontaktowymi z całego kraju oraz z Krajowym Punktem Kontaktowym.

Zadania RPK:

 • udzielanie informacji o strukturze i zadaniach Programu Ramowego Horyzont 2020
 • organizacja szkoleń, prezentacji i warsztatów na temat możliwości uczestnictwa i realizacji projektów
 • konsultacje i doradztwo w przygotowaniu wniosków projektowych
 • rozpowszechnianie informacji o aspektach prawnych, praktycznych wskazówek, terminach i zasadach składania  wniosków
 • udzielanie porad w trakcie trwania projektów
 • pomoc w poszukiwaniu partnerów zagranicznych
 • udział w negocjacjach i realizacji kontraktów
 • współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym oraz innymi Punktami
 • informowanie o innych programach i inicjatywach Unii Europejskiej