JRC udostępnia swoje infrastrktury badawcze

JRC (Joint Research Centre - Wspólne Centrum Badawcze) oferuje swoje placówki badawczom i naukowcom. Dostęp do niech jest bezpłatny a wymagane jest jedynie złożenie aplikacji zgodnie z wymogami. 

Obecnie kolejne struktury badawcze (laboratoria EMMA) zostały włączone w program.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej i JRC