Strona główna

Polish Journal of Natural Sciences jest anglojęzycznym recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym jako kwartalnik  przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie.

Publikowane są artykuły z zakresu biologii, biotechnologii, rolnictwa, rybactwa, chowu i hodowli zwierząt, medycyny weterynaryjnej, nauk o Ziemi i środowisku, nauk o żywności i żywieniu oraz przyrodniczych aspektów turystyki i rekreacji.


Publikowane są trzy rodzaje artykułów: a) oryginalne prace twórcze; b) doniesienia naukowe; c) prace przeglądowe.

 

Autorzy nie płacą za opublikowanie artykułu.

PL ISSN 1643-9953

20 punktów na liście MNiSW2019 (pozycja 25620)

Czasopismo zostało przypisane do następujących dyscyplin naukowych:

inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki farmaceutyczne, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika i rybactwo, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki biologiczne

Komitet Redakcyjny

Redaktor naczelny - Małgorzata Woźniak, zastępca redaktora naczelnego - Małgorzata Jankun-Woźnicka, redaktorzy tematyczni - Anna Źróbek-Sokolnik (biologia), Mirosław Wyszkowski (rolnictwo), Katarzyna Majewska (technologia żywności), Jarosław Król (rybactwo), Julita Dunalska (ochrona i inżynieria środowiska), Grażyna Furgała-Selezniow (geografia, turystyka i rekreacja), Józef Szarek (medycyna weterynaryjna), Andrzej Gugołek (zootechnika), Vaclav Matušek (Animal Science, Czech Republic), Juraj Mlynek (Animal Behavior, Slovak Republik).

 

Komitet Naukowy

 • Wojciech Bielecki
  Warsaw University of Life Sciences SGGW, Warsaw, Poland
 • Zsombor Boromisza
  Corvinus University of Budapest, Department of Landscape Protection and Reclamation, Hungary
 • Zoltán Bujdosó
  Károly Róbert College, Institute of Tourism, Regional Development and Foreign Languages, Hungary
 • Lorant D. David
  Eszterházy Károly University, Department of Tourism, Hungary
 • Jan Glogowski
  Polska Akademia Nauk, Poland
 • Vladimír Hanzal
  Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic
 •  Antti Matti Honkanen
  Centre for Tourism Studies, University of Eastern Finland, Savonlinna, Finland
 • Vilmos Józsa
  Research Institute for Fisheries, Aquaculture and Irrigation Szarvas, Hungary
 • M. Zargham Khan
  University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan
 • Paulius Matusevičius
  Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania
 • Alicja Mortensen
  Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
 • Trpe Ristoski
  University “St. Cyril and Methodius”, Skopje, Macedonia
 • Anna Rogiewicz
  Department of Animal Science, University of Manitoba, Canada
 • Leonardo Della Salda
  University of Teramo, Italy
 • Lina Sarunaite
  Lithuanian Research Center for Agriculture and Forestry, Kėdainiai, Lithuania
 • Krystyna A. Skibniewska
  University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • Brygida Ślaska
  University of  Life Sciences in Lublin, Poland
 •  Anja Tuohino
  Centre for Tourism Studies, University of Eastern Finland, Savonlinna, Finland
 • Krzysztof Wąsowicz
  University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • Joanna Wojtacka
  University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland

Adres redakcji

Katedra Rybactwa
Wydział Nauk o Środowisku
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10-725 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 5
tel. +48 89 524 51 25, +48 89 523 32 90

e-mail: mawoz@uwm.edu.pl