Hortiterapia


Opis

Głównym celem studiów jest wykształcenie kadry terapii zajęciowej z zakresu ogrodnictwa przystosowanej do opieki i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, osób starszych oraz uzależnionych od używek poprzez pracę w ogrodzie. W programie dydaktycznym studiów podyplomowych realizowane będą zagadnienia dotyczące z zakresu nauk społecznych: edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, socjoterapii, elementów psychologii, metodologii pracy z niepełnosprawnymi, z zakresu nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych: morfologii i fizjologii roślin, siedliska i czynników klimatycznych, ochrony roślin w ogrodach terapeutycznych, urządzeń placów zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, projektowania ogrodów terapeutycznych, roślin owocodajnych w terapii zajęciowej, drzew i krzewów ozdobnych w ogrodach dla osób niepełnosprawnych, kwiatów w ogrodoterapiii, warzyw w ogrodach specjalnych, roślin przyprawowych i ziół, dekoracji kwiatowych w terapii zajęciowej, roślin doniczkowych w otoczeniu człowieka oraz zakresu nauk medycznych: rehabilitacji w ogrodoterapii i opieki medycznej pacjentów.
Zasady kwalifikacji
student powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich różnych kierunków
Miejsce ogłoszenia wyników
zawiadomienie pisemne
Wysokość czesnego
3950,00 zł, na wniosek studenta czesne może być podzielone na dogodne raty wpłaty
Dodatkowe dokumenty
- podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - wydrukowane z IRK - oryginał lub odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych dowolnej specjalności na poziomie (licencjat, studia inżynierskie lub wyższe magisterskie) - jedna fotografia 37 / 52 mm podpisana na odwrocie kserokopia dowodu osobistego
Dodatkowe informacje termin zakończenia rekrutacji może ulec zmianie jeżeli nie zostanie zebrana grupa - termin rekrutacji zostanie przesunięty kontakt: Beata Płoszaj-Witkowska 508109060, beata.ploszaj@uwm.edu.pl
2015 administrator serwisu 514-983-782