DydaktykaPracownicy Katedry Ogrodnictwa prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami:

Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Kierunku: Ogrodnictwo
Studia I stopnia
Przedmioty kierunkowe:
Sadownictwo
Warzywnictwo
Rośliny ozdobne
Szkółkarstwo ogrodnicze
Uprawne grzyby jadalne
Rośliny przyprawowe
Specjalizacyjne seminarium inżynierskie
Przedmioty do wyboru:
Pozbiorcze zagospodarowanie warzyw
Warzywa egzotyczne i zapomniane
Odmianoznawstwo roślin warzywnych
Rośliny sadownicze klimatu podzwrotnikowego i zwrotnikowego
Mniej znane rośliny sadownicze
Zmechanizowana produkcja owoców
Nowości roślin ozdobnych w gruncie i pod osłonami
Produkcja roślin kwietnikowych i rabatowych
Produkcja balkonowych i tarasowych roślin ozdobnych
Ekologiczne ogrody warzywne w gospodarstwach agroturystycznych
Warzywa ściółkowane, pod folią i włókniną
Rośliny olejkodajne
Sterowana produkcja owoców
Prozdrowotna produkcja owoców i ich zagospodarowanie
Rośliny sadownicze w różnych stylach ogrodów
Rośliny ozdobne w ogrodach specjalnych
Szkółkarstwo roślin ozdobnych
Pnącza i rośliny okrywowe
Studia II stopnia
Specjalność: Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni
Przedmioty kierunkowe:
Biotechnologiczne metody rozmnażania roślin ogrodniczych
Przedmioty specjalnościowe:
Drzewa i krzewy ozdobne
Pielęgnacja roślin sadowniczych
Urządzanie i pielęgnacja ogrodów warzywnych
Florystyka
Rabaty kwiatowe
Specjalistyczne seminarium magisterskie
Przedmioty do wyboru:
Rośliny ozdobne w otoczeniu człowieka
Ogrody specjalne
Rośliny ogrodnicze w hortiterapii
Fitoremediacja z udziałem roślin ogrodniczych
Rośliny warzywne i przyprawowe w ogrodach tematycznych
Nowości w technikach i technologiach roślin ogrodniczych
Rośliny owocodajne w krajobrazie naturalnym i antropogenicznym

Specjalność: Dekoracja przestrzenna i florystyka
Przedmioty kierunkowe:
Biotechnologiczne metody rozmnażania roślin ogrodniczych
Przedmioty specjalnościowe:
Przedłużanie trwałości roślin ciętych
Florystyka
Pielęgnacja roślin do dekoracji florystycznych
Kompozycje z roślin jadalnych Rośliny ogrodnicze do dekoracji wnętrz i balkonów
Przygotowanie materiału roślinnego do kompozycji
Marketing wyrobów i usług florystycznych
Aranżacja kompozycji roślinnych w pomieszczeniach
Ogrody wertykalne
Rośliny w kompozycjach przestrzennych
Przedmioty do wyboru:
Rośliny ozdobne w życiu człowieka
Ogrody specjalne Rośliny ogrodnicze w hortiterapii
Ocena jakości i obrót materiałem roślinnym
Rośliny ze stanowisk naturalnych w kompozycjach przestrzennych i florystyce
Nowości odmianowe roślin ogrodniczych
Kompozycje w gospodarstwie domowym
Kierunku: Architektura krajobrazu

Studia I stopnia

Drzewa i krzewy
Rośliny zielne
Rabaty kwiatowe
Kompozycja i dekoracja w kwiaciarstwie
Szkółkarstwo
Rozmnażanie pielęgnacja drzew i krzewów ozdobnych
Rozmnażanie i pielęgnacja ozdobnych roślin ogrodniczych
Rośliny sadownicze i warzywnicze

Kierunku: Ochrona Środowiska

Studia I stopnia:

Rośliny ogrodnicze w krajobrazie
Ogrodnictwo ekologiczne
Uprawa roślin ogrodniczych pod osłonami

Studia II stopnia

Fitoremediacja z wykorzystaniem roślin ogrodniczy
Zagospodarowanie odpadów ogrodniczych
Rośliny ozdobne w ochronie środowiska
Drzewa i krzewy w ochronie środowiska
Zielarstwo i rośliny przyprawowe

Kierunku: Rolnictwo

Studia I stopnia

Podstawy ogrodnictwa
Ogrodnictwo precyzyjne
Urządzanie i pielęgnacja ogrodów wiejskich
Rynki rolnicze i ogrodnicze
Przetwórstwo owoców i warzyw

Kierunku : Leśnictwo

Studia I stopnia

Drzewa i krzewy ozdobne

Wydziału Nauk o Środowisku
Kierunku : Turystyka i rekreacja

Studia I stopnia

Ogrodnictwo

Studia II stopnia

Biologiczne aspekty przyrodolecznictwa i medycyny alternatywnej


2015 administrator serwisu 514-983-782