Koła naukowe
Koło ogrodników

Opiekun: dr hab. Jan Kopytowski, prof.Koło miłośników roślin ozdobnych

Opiekun: dr inż. Beata Płoszaj - Witkowska

Koło florystów

Opiekun: dr inż. Beata Płoszaj - Witkowska

2015 administrator serwisu 514-983-782