Pracownicy
Kierownik Katedry

dr hab. inż. Anna Francke
e-mail: afrancke@uwm.edu.pl
tel. 89 523 43 44

Profesorowie emerytowani

prof. dr hab. Jadwiga Waźbińska
e-mail: jwaz@uwm.edu.pl
tel. 89 523 33 55

prof. dr hab. Brygida Wróblewska - Wierzbicka, prof. zw.
e-mail: brygida.wierzbicka@uwm.edu.pl
tel. 89 523 45 82

prof. dr hab. Zdzisław Kawecki
e-mail: zdzislaw.kawecki@uwm.edu.pl
tel. 89 523 34 50

dr hab. Jan Kopytowski prof. UWM
e-mail: jan.kopytowski@uwm.edu.pl
tel. 89 523 34 03

Adiunkci

dr hab. inż. Joanna Majkowska - Gadomska
e-mail: majkowska-gadomska@uwm.edu.pl
tel. 89 523 43 12

dr hab. inż. Anna Bieniek
e-mail: anna.bieniek@uwm.edu.pl
tel. 89 523 43 28

dr inż. Bogumił Markuszewski
e-mail: bogumil.markuszewski@uwm.edu.pl
tel. 89 524 51 37

dr inż. Beata Płoszaj - Witkowska
e-mail: beata.ploszaj@uwm.edu.pl
tel. 89 523 48 65

Pracownicy techniczni

mgr. inż. Urszula Rybczyńska
e-mail: urszula.szymanska@uwm.edu.pl
tel. 89 523 34 50

mgr Bartosz Wojtkowski
e-mail: bartosz.wojtkowski@uwm.edu.pl
tel. 89 523 34 50

Doktoranci

mgr. inż. Emilia Mikulewicz
e-mail:
tel. 89 523 45 82

mgr inż. Kinga Młyńska
e-mail: kinga.mlynska@uwm.edu.pl
tel. 89 523 34 69

mgr Natalia Bielska


2015 administrator serwisu 514-983-782