Dydaktyka

Dydaktyka

Działalność dydaktyczna realizowana przez pracowników Katedry Inżynierii i Aparatury Procesowej:
Katedra prowadzi 62 przedmioty na 8 kierunkach studiów, na 3 wydziałach UWM w Olsztynie.
W katedrze realizowane są prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie, seminaria dyplomowe i specjalnościowe oraz praktikum dyplomowe.
Kursy i materiały pomocnicze na platformie MOODLE

Działalność dydaktyczna z podziałem na kierunki studiów i przedmioty dydaktyczne

Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa (studia 1°)

 1. Automatyka i Sterowanie (wyk + lab+ proj)
 2. Aparatura procesowa (wyk + lab)
 3. Aparatura przemysłu spożywczego (wyk + lab)
 4. Aparaty i Instalacje Cieplne (wyk + lab)
 5. Dynamiczne operacje jednostkowe (wyk + lab)
 6. Elektrotechnika i elektronika (wyk + lab)
 7. Grafika inżynierska (lab)
 8. Inżynieria reaktorów (wyk + lab)
 9. Inżynieria żywności (wyk + lab)
 10. Laboratorium operacji jednostkowych (lab)
 11. Miernictwo Przemysłowe (lab)
 12. Operacje Mechaniczne i Urządzenia (wyk + lab)
 13. Podstawy budowy maszyn i aparatów (wyk + lab)
 14. Podstawy inżynierii produktu (wyk + lab)
 15. Podstawy Projektowania Komputerowego (wyk + lab)
 16. Procesy cieplne (wyk + lab)
 17. Procesy dyfuzyjne (wyk + lab)
 18. Procesy i instalacje membranowe (wyk + lab)
 19. Procesy rozdziału układów niejednorodnych (wyk + lab)
 20. Programowanie strukturalne (wyk + lab)
 21. Projektowanie technologiczne (wyk + lab)
 22. Reologia techniczna (wyk + lab)
 23. Techniki Suszenia (wyk + lab)
 24. Technologia chemiczna (wyk + lab)
 25. Transport Materiałów Rozdrobnionych (wyk + lab)
 26. Woda i ścieki w zakładach przemysłowych (wyk + lab)
 27. Wybrane techniki procesowe (wyk + lab)

Kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (studia 1°)

 1. Aparatura gastronomiczna (wyk + lab)
 2. Aparatura w przemyśle mleczarskim (wyk + lab)
 3. Aparatura w przetwórstwie surowców roślinnych (wyk + lab)
 4. Aparatura w przetwórstwie mięsa (wyk + lab)
 5. Aparatura w Przemyśle Mleczarskim (wyk + lab)
 6. Fizykochemiczne właściwości produktów spożywczych (wyk + lab)

Kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowiekastudia niestacjonarne (1°, Inż.)

 1. Inżynieria procesowa (wyk + lab)
 2. Aparatura w przetwórstwie mięsa (wyk + lab)

Kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowiekastudia niestacjonarne (2°, Mag.)

 1. Wybrane techniki procesowe (wyk + lab)
 2. Fizyko-chemiczne właściwości produktów spożywczych (wyk + lab)

Kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (studia 2°);
specjalność: inżynieria przetwórstwa żywności

 1. Techniki Odwadniania Żywności (wyk + lab)
 2. Nowe rozwiązania aparaturowe w przemyśle spożywczym (wyk + lab)
 3. Food physics and rheology (wyk + lab)
 4. Technological equipment in food processing (wyk + lab)
 5. Wybrane techniki procesowe (wyk + lab)

Kierunek Towaroznawstwo

 1. Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych (wyk + lab) – studia 1° Inż.
 2. Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych (wyk + lab + proj) – studia 2° Mag.

Kierunek Gastronomia- Sztuka Kulinarna (studia 1° inż.)

 1. Aparatura gastronomiczna (wyk + lab + proj)
 2. Procesy cieplne w gastronomii (wyk + lab)

Kierunek Broker Innowacji (studia 1° inż.)

 1. Inżynieria procesowa (wyk + lab)

Kierunek Food Engineering (studia 2° – język wykładowy: angielski)

 1. Technological equipment in food processing (wyk + lab)
 2. Food physics and rheology (wyk + lab)
 3. …………

Wydział Bioinżynierii Zwierząt Kierunek BPŻ (studia 1° inż.)

 1. Inżynieria procesowa (wyk + lab)
 2. Inżynieria żywności (wyk + lab)

Wydział Biologii i Biotechnologii Kierunek Biol i Biot. (studia 1° inż.)

 1. Podstawy projektowania w biotechnologii (wyk + lab)

Studia Podyplomowe Menedżer Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

 1. Nadzór Nad Użytkowymi Przyrządami Pomiarowymi (wyk + lab)

Studenckie Koła Naukowe przy Katedrze Inżynierii i Aparatury Procesowej

Wymiana studentów w ramach programu ERASMUS+

 1. Semestr zimowy roku akademickiego 2016/17: 6 przedmiotów dydaktycznych; 13 studentów