Problematyka badawcza:

  • dzieje Prusów
  • pradzieje ziem bałtyjskich i słowiańskich
  • historia zakonu krzyżackiego i Prus Książęcych
  • historia Prus Wschodnich, ze szczególnym uwzględnieniem Warmii i Mazur

Projekty badawcze:

. .

.

.

.

.