Towarzystwo Naukowe Pruthenia
Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskkiego
Zakład Historii Krajów Nadbałtyckich UWM

zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu

Seminarium Prussicum

6 czerwca 2013 r. (czwartek), w s. 114, godz. 15:30
Sala posie­dzeń Rady Wydziału Huma­ni­stycz­nego UWM
w Olsz­ty­nie ul. K. Obitza 1

dr hab. Andrzej Kamieński, prof. PAN (Poznań)

Johann Gustav Droysen i Kazimierz Jarochowski:
dwugłos w sprawie wielkiego elektora i Kalksteina

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w wykładzie z cyklu

Seminarium Prussicum

16 maja 2013 r. (czwartek), w s. 114, godz. 15:00
Sala posie­dzeń Rady Wydziału Huma­ni­stycz­nego UWM
w Olsz­ty­nie ul. K. Obitza 1

prof. dr hab. Grzegorz Białuński (UWM Olsztyn)

O początkach Olsztyna

Program kolejnych spotkań na podstronie – Seminarium Prussicum.

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w wykładzie z cyklu

Seminarium Prussicum

18 kwietnia 2013 r. (czwartek), w s. 114, godz. 15:00
Sala posie­dzeń Rady Wydziału Huma­ni­stycz­nego UWM
w Olsz­ty­nie ul. K. Obitza 1

dr Paweł Kawiński (Gdańsk)

Bóstwa w strukturze wierzeń staropruskich

&

mgr Michał Kowalski (UWM)

Pochodzenie, symbolika i przemiany w herbie oraz pieczęci Ornety

Program kolejnych spotkań na podstronie – Seminarium Prussicum.

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w wykładzie z cyklu

Seminarium Prussicum

14 marca 2013 r. (czwartek), w s. 114, godz. 15:00
Sala posie­dzeń Rady Wydziału Huma­ni­stycz­nego UWM
w Olsz­ty­nie ul. K. Obitza 1

dr Milena Teska (UAM Poznań)

Źródła do poznania kultury oksywskiej z obszaru prawobrzeżnego dolnego Powiśla

&

mgr Marek M. Pacholec

Pruska taktyka bitewna w XIII w.

Program kolejnych spotkań na podstronie – Seminarium Prussicum.

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w wykładzie z cyklu

Seminarium Prussicum

14 lutego 2013 r. (czwartek), w s. 114, godz. 10:00

Sala posie­dzeń Rady Wydziału Huma­ni­stycz­nego UWM
w Olsz­ty­nie ul. K. Obitza 1, godz. 15.00

mgr Robert Klimek (Olsztyn)

Święte wzgórza u Prusów

&

mgr Julia Możdżeń (UMK Toruń)

Zapiski rodzinne Jakuba Lubbego i Martina Roesslera
jako świadectwa samoprzedstawienia życia kramarzy
w Gdańsku na przełomie XV i XVI w.

Program kolejnych spotkań na podstronie – Seminarium Prussicum.

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu z cyklu

Olsztyńskie Spotkania Naukowe

24 stycznia 2013 r. (czwartek), w s. 114, godz. 10:00
Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn, ul. Partyzantów 87

dr Joanna M. Arszyńska (UMK Toruń)

Ewangelickie dziedzictwo artystyczne w kościołach województwa warmińsko-mazurskiego.
Geneza – losy – współczesność

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w wykładzie z cyklu

Seminarium Prussicum

17 stycznia 2013 r. (czwartek), w s. 114, godz. 10:00
Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn, ul. Partyzantów 87

mgr Ali­cja Dobro­siel­ska

Opór Pru­sów wobec zakonu krzy­żac­kiego w dobie pod­boju.
Szkic z antro­po­lo­gii poli­tycz­nej Pru­sów

Program kolejnych spotkań na podstronie –  Seminarium Prussicum.

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w wykładzie z cyklu

Olsztyńskie Spotkania Naukowe

22 listopada 2012 r. (czwartek), w s. 114, godz. 10:00
Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn, ul. Partyzantów 87

mgr Artur Sobiela (UWM Olsztyn),

Opozycja konserwatywno-liberalna w PRL 1978-1990

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w wykładzie z cyklu

Seminarium Prussicum

18 października 2012 r. (czwartek), w s. 114, godz. 10.15
Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn, ul. Partyzantów 87

dr Mirosław Hoffmann (UWM Olsztyn),

Kształtowanie się form organizacyjnych wschodniopruskiej archeologii w XIX w.
(do wojny francusko-pruskiej)

Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu z cyklu

Olsztyńskie Spotkania Naukowe

25 października 2012 r. (czwartek), w s. 114, godz. 10:00
Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Olsztyn, ul. Partyzantów 87

Referat:

dr Mathias Wagner (Berlin-Bielefeld)

Die Aussiedlung der deutschen Bevölkerung aus Polen nach dem Zweiten Weltkrieg.
Anmerkungen aus sozialwissenschaftlicher Perspektive mit historischer Distanz
[Wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski po drugiej wojnie światowej.
Uwagi z perspektywy nauk społecznych, przy uwzględnieniu dystansu historycznego
]

Koreferat:

dr hab. Wojciech Łukowski, prof. UW (UW, Warszawa)

W poszukiwaniu „wiecznego” pokoju.
Czy Niemcy i Polacy, a może i Rosjanie są na dobrej drodze?