Zakład Historii Krajów Nadbałtyckich
został utworzony 1 stycznia 2010 r. w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie. Większość zainteresowań naukowych kadry Zakładu oscyluje wokół historii dawnych ziem pruskich (i pozostałych – bałtyjskich).

Kadrę Zakładu stanowi pięcioro pracowników naukowych i liczne, wciąż rosnące, grono doktorantów.

.

.

.

.

.

.