prof. dr hab. Andrzej Babuchowski, dr inż. Jan Tomasik

SłódChmiel

Woda jest obok słodu, głównym surowcem stosowanym w produkcji piwa przy czym tylko niewielka jej część jest używana bezpośrednio do produkcji piwa. Zużycie wody w browarze waha się w granicach 3.7 do 10.9 hl/hl wyprodukowanego piwa, przy czym większość jej jest zużywana do mycia.

Woda zużywana w procesie technologicznym jest zużywana głównie do zacierania słodu. Woda taka powinna się charakteryzować odpowiednimi parametrami z których najważniejszym jest tzw. alkaliczność resztkowa czyli różnica między właściwościami alkalizującymi anionów (głównie HCO3G), a właściwościami zakwaszającymi kationów (głównie Ca2+ i Mg2+). Im wyższa alkaliczność resztkowa tym większy wpływ twardości węglanowej na proces produkcyjny i wyższe pH brzeczki przy zacieraniu. Alkaliczność resztkowa wody do zacierania przy produkcji piw pilzneńskich powinna być niższa niż 5°n (stopni niemieckich). Wynika to z faktu, że prawie wszystkie procesy w produkcji piwa prowadzone są w środowisku kwaśnym, a wysoka alkaliczność resztkowa podwyższa pH zacieru i brzeczki wpływając niekorzystnie na przebieg procesów enzymatycznych w czasie zacierania.

Alkaliczność resztkową można obniżyć przez:

obniżenie twardości węglanowej wody (dekarbonizacja),

podwyższenie twardości niewęglanowej,

neutralizację (dodatek kwasów powodujących przejście twardości węglanowej w niewęglanową).

Ponadto na przebieg procesu produkcji i jakość wody wpływa zawartość niektórych jonów, a w szczególności tych, które w wysokich stężeniach wpływają ujemnie na proces produkcyjny lub na jakość gotowego produktu: Fe2+ lub Fe3+, NO3G, SiO32-, SO42-, Mn2+, jak również tlenu i chloru.

Obecnie stosowane systemy uzdatniania wody pozwalają otrzymać wodę o dokładnie pożądanych cechach dzięki temu  istnieje możliwość dokładnej kontroli składu tego ważnego surowca.

Wymagania stawiane wodzie przez różne gałęzie przemysłu spożywczego przedstawiono poniższej w tabeli

Tabela
Jakość wody wymagana w przemyśle spożywczym

Parametry Browary, piwo jasne Browary, piwo ciemne Napoje gazowane Przemysł spożywczy
Mętność mg/dm3 10 10 2 10
Barwa mg/dm3 - - 10 -
Twardość mg CaCO3/dm3 - - 250 -
Żelazo mg Fe+2/dm3 0.1 0.1 0.2-0.3 0.2
Mangan mg Mn+2/dm3 0.1 0.1 0.2 0.2
Substancje rozpuszczalne mg/dm3 500 1000 850 -
Zasadowość mg CaCO3/dm3 75 150 50-100 -
Zapach/smak brak brak brak brak
Siarkowodór mg/dm3 0.2 0.2 0.2 -
Inne wymagania Woda konsumpcyjna, NaCl <275 ppm, pH 6.5-7.0 Woda konsumpcyjna, NaCl <275 ppm, pH 7.0 lub więcej Woda konsumpcyjna, na utlenienie związków organicznych zużycie tlenu <10ppm Woda konsumpcyjna

Dla przykładu podano również stężenia jonów w trzech źródłach wody stosowanej do wyrobu piwa

Tabela
Stężenia jonów w wodzie używanej do produkcji piwa

Jon: Stężenie jonów w wodzie używanej do produkcji piwa (mg/l)
  Jasne Ale (Burton) Jasny Lager (Pilzno) Cemny Lager (Monachium)
Ca2+ 286 7 76
Mg2+ 62 2 18
HCO3G 280 14 152
SO42G 638 5 10
NO3 31 0 0
Cl 36 5 2

SłódChmiel


Imię i nazwisko:


Twój adres e-mail:Twoje pytanie:
Strony WWW projektu Eurequa zostały przygotowane przez Annę Bieńkowską i Roberta d'Aystetten