Surowce przemysłu piwowarskiego
Słód
Woda
Chmiel
Drożdże
Dodatki niesłodowane
Produkcja brzeczki
Gotowanie brzeczki
Oddzielanie osadów gorących
Chłodzenie i natlenianie brzeczki
Produkcja piwa
Filtracja, karbonizacja i rozlew piwa


Autorzy:


prof. dr hab. Andrzej Babuchowski

dr inż. Jan Tomasik

 

 
KATEDRA BIOTECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO


Strony WWW projektu Eurequa zostały przygotowane przez Annę Bieńkowską i Roberta d'Aystetten