Powołanie Dyrektora Filii UWM w Ełku na kadencję 2020-2024

Decyzją Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
dra hab. Jerzego A. Przyborowskiego, prof. UWM 
z dnia 1 września 2020 roku 
w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Dyrektora Filii w Ełku
na kadencję 2020-2024

mianowany został dr Jacek Mrozek.

 

Serdecznie gratulujemy!