XXI Dni Interdyscyplinarne 2020 r.

Program

Warmińskie Seminaria Hagiologiczne:
Święta Anna, Święci Papieże
– w wierze, pobożności, teologii i sztuce
– dawniej i dziś
(perspektywa uniwersalna i regionalna)

Tegoroczne Dni interdyscyplinarne obejmują dwa wydarzenia naukowe:

  • X. Interdyscyplinarne Seminarium Hagiologiczne, pt. Święta Anna w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś (perspektywa uniwersalna i regionalna) zob. zaproszenie
  • XI. Interdyscyplinarne Seminarium Hagiologiczne, pt. Święci Papieże – od Grzegorza Wielkiego do Jana Pawła II – w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś (perspektywa uniwersalna i regionalna) zob. zaproszenie

Zob. więcej o Warmińskich Seminariach Hagiologicznych: <http://www.uwm.edu.pl/ztdif>