22. Dni Interdyscyplinarne
na Wydziale Teologii
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Patris corde – ojciec i ojcostwo
w dziejach, teologii, rodzinie i społeczeństwie”

Termin: 4-5 listopada 2021 r.

Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie, ul. Hozjusz 15

Forma: online

 

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do udziału w 22. Dniach Interdyscyplinarnych. Kierując się wezwaniem papieża Franciszka, zawartym w Liście apostolskim Patris corde z okazji 150.rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Powszechnego, podejmujemy refleksję nad „Ojcowskim sercem” św. Józefa, poszerzając spojrzenie na doświadczenie ojcostwa „dziś”, w Polskiej tradycji i rodzinach. W związku z tym, Dni Interdyscyplinarne w roku 2021 będą łączyły dwa obszary badań – familiologiczny i hagiologiczny. Wspólnie poszukamy odpowiedzi na kwestie związane z fenomenem ojcostwa:

– świętość ojcostwa,

– ikony ojcostwa zapisane w dziejach, literaturze i sztuce

– ojciec w rodzinie lub jego brak,

– ojcostwo duchowe i biologiczne,

– osobowe wzorce dobrego ojca,

– wychowanie do dojrzałego ojcostwa,

– Święty Józef – jego ojcostwo wobec Jezusa i Kościoła,

– Święty Marcin z Tours – jako przykład ojcostwa duchowego,

– Ojcowie wśród Świętych Polaków.

Spotkania konferencyjne będą sesjami dyskusyjnymi, ok. 1,5-godzinnymi. Każde będzie podzielone na dwie części: A: prelekcje, B: dyskusja. Prelegenci są proszeni o przygotowanie ok. 10-minutowej wypowiedzi. W strukturze Dni Interdyscyplinarnych są przewidziane trzy seminaria hagiologiczne, skoncentrowane na kwestii ojcostwa w połączeniu z tematyką dotyczącą Świętego Józefa, Świętego Marcina z Tours i Świętych Polaków:

„Być Ojcem jak św. Józef…?…!” – tożsamość ojca w kontekście współczesnych dylematów światopoglądowych i problemów egzystencjalnych

Święty Marcin z Tours w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś (perspektywa uniwersalna  i regionalna)

Święci Polacy w wierze, pobożności, teologii, kulturze i sztuce – dawniej i dziś (perspektywa uniwersalna  i regionalna)

Zapraszamy historyków, historyków sztuki, teologów, literaturoznawców, muzykologów, kulturoznawców, religioznawców, medioznawców, ekumenistów. Zaproszenie kierujemy także filozofów, socjologów, psychologów, pedagogów i wszystkich tych, którzy w obszarze swoich źródeł badawczych znajdują elementy dotyczące różnych aspektów ojcostwa i świętości.

 

Komitet organizacyjny:
Ks. dr hab. Adam Bielinowicz
Ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM
Dr hab. Aleksandra Nalewaj
Dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
Ks. dr hab. Paweł Rabczyński, prof. UWM
Ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM
Ks. dr hab. Zdzisław Żywica, prof. UWM

 

Olsztyn, 5 II 2021 r.