XXIII Dni Interdyscyplinarne na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie, pt.
W drodze „na ołtarze”
– integracja badań specjalistycznych w procesie beatyfikacyjnym

Termin: 7-8 listopada 2022 r.

Miejsce obrad: Wydział Teologii UWM w Olsztynie, ul. Hozjusa 15 i aplikacja GoogleMeet

Organizatorzy:
Wydział Teologii UWM w Olsztynie
Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu
Wydział Teologiczny UMK w Toruniu

XV Warmińskie Seminarium Hagiologiczne, pt. Polscy kandydaci na ołtarze w wierze, pobożności, teologii, kulturze i sztuce – dawniej i dziś (perspektywa uniwersalna i regionalna)
Program Sympozjum naukowe pt. Istotne zagadnienia procesu beatyfikacyjnego

Program