Program

XXIV DNI INTERDYSCYPLINARNE
Wydziału Teologii UWM w Olsztynie
w 550. Rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika 

NAUKA A TEOLOGIA

Współczesne odsłony dawnego sporu 

10-11 maja 2023

pod patronatem honorowym

Abp Metropolity Warmińskiego dr Józefa Górzyńskiego, Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologii UWM
Rektora UWM dr hab. Jerzego Andrzeja Przyborowskiego, prof. UWM
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego

Środa, 10 maja 2023

9.00-9.20        Powitanie uczestników

SESJA PLENARNA (1)

Moderator:   ks. dr Zdzisław KIELISZEK

9.20-9.45        Miejsce teologii i problematyki teologicznej w świecie nauk

Prof. dr hab. PIOTR GUTOWSKI (KUL Lublin)

9.45-10.10      Koncepcja teologii nauki

Ks. dr hab. Tadeusz PABJAN, prof. UPJPII (UPJPII Kraków)

10.10-10.35    Teologia między racjonalnością i racjonalizmem

  1. dr Janusz PYDA OP (AKW Warszawa)

10.35-11.00    Dyskusja

11.00-11.30    Przerwa kawowa

SESJA PLENARNA (2)

Moderator:     Ks. dr hab. Paweł RABCZYŃSKI, prof. UWM (UWM Olsztyn)

11.30-11.55    Uzasadnianie wiary w kontekście interdyscyplinarności w badaniach teologicznych

Ks. prof. dr hab.. Andrzej ANDERWALD (UO Opole)

11.55-12.20    Wiara i teologia a nauki humanistyczne. Kilka uwag o niełatwych relacjach

Prof. dr hab. Krzysztof STACHEWICZ (UAM Poznań)

12.20-12.45    Kognitywne aspekty filozoficznej i teologicznej koncepcji cudu w ramach współczesnego naukowego obrazu świata

Ks. dr hab. Wojciech P. GRYGIEL (UPJPII Kraków)

12.45-13.10    Dyskusja

13.10-14.00    Przerwa obiadowa

SESJA KOPERNIKAŃSKA (3)  

Moderator:     ks. dr hab. Antoni JUCEWICZ (UWM Olsztyn)

14.00-14.25    Interdyscyplinarność metody Mikołaja Kopernika

  1. ks. dr hab. Janusz MĄCZKA, prof. UPJPII (UPJPII Kraków)

14.25-14.50    Idee teologiczne w pismach Mikołaja Kopernika

Ks. dr hab. Paweł RABCZYŃSKI, prof. UWM (UWM Olsztyn)

14.50-15.10    Dyskusja

 

SESJA KOPERNIKAŃŚKA (4)

Moderator:     ks. prof. hab. Lucjan ŚWITO (UWM Olsztyn)

15.10-15.35    Nawiązania do antyku w dziełach Mikołaja Kopernika

Dr Maria PIECHOCKA-KŁOS (UWM Olsztyn)

15.35-16.00    Kilka uwag o starożytnych źródłach i przesłankach heliocentrycznej teorii Mikołaja Kopernika

  1. dr Dydak K. RYCYK OFM (UPJPII Kraków)

16.00 -16.25   Dyskusja

16.25-16.45    Przerwa kawowa

16.45-17.30    Przejazd do Muzeum Archidiecezjalnego na Starym Mieście

SESJA KOPERNIKAŃŚKA (5)

Moderator:     Ks. dr hab. Karol JASIŃSKI, prof. UWM (UWM Olsztyn)

17.30 – 17.55 Treści religijne zapisków Mikołaja Kopernikach w starych drukach Biblioteki „Hosianum”

Ks. dr Tomasz GARWOLIŃSKI (UWM Olsztyn)

17.55-18.20    Co mówią o wierze Kopernika pierwsze karty „De revolutionibus”

Ks. dr Wojciech KOTOWICZ (Hosianum Olsztyn)

18.20-18.45    Dyskusja

Czwartek, 11 maja 2023 

SESJA PLENARNA (6)

Moderator:     ks. dr hab. Marek JODKOWSKI, prof. UWM (UWM Olsztyn)

9.00-9.25        Kosmologia i teologia – dialog czy integracja? Propozycja G. Lemaître’a

Ks. dr hab. Dariusz DĄBEK (KUL Lublin)

9.25-9.50        Rozumienie religii a kwestia jej racjonalności

Ks. dr hab. Karol JASIŃSKI, prof. UWM (UWM Olsztyn)

9.50-10.10      Dyskusja

10.10-10.25    Przerwa kawowa

SESJA W GRUPACH (7)

GRUPA A

Moderator:     Ks. dr hab. Karol JASIŃSKI, prof. UWM (UWM Olsztyn)

10.25-10.50    Dialog Jana Pawła II ze światem nauki

Dr Justyna CHRABKA (MJPIIiPW Warszawa)

10.50-11.15    Chronos a/i kairos. Przyczynek do refleksji nad psychologiczno-duchowym doświadczeniem czasu

Ks. dr Zbigniew KULESZ (UWM Olsztyn)

11.15-11.40    Źródła religijności – dialog psychologii z teologią

Ks. dr. Cezary OPALACH (UWM Olsztyn)

11.40-12.05    Dyskusja

 

GRUPA B

Moderator:     ks. dr hab. Marek KARCZEWSKI, prof. UWM (UWM Olsztyn)

10.25-10.50    Nowe kryteria obecności teologii w przestrzeni akademickiej według papieża Franciszka

Ks. dr hab. Marek ŻMUDZIŃSKI, prof. UWM (UWM Olsztyn)

10.50-11.15    Relacja nauki i wiary w nauczaniu Jana Pawła II, w odniesieniu do dziedzictwa Mikołaja Kopernika

Dr Edgar SUKIENNIK (Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego)

11.15-11.40    Rola i miejsce teologii na uniwersytecie w ujęciu papieża Benedykta XVI

Mgr Marzena KUCZYŃSKA (UKSW Warszawa)

11.40-12.05    Dyskusja

PARALELNIE 10.00-12.05 – DEBATA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH:

10.00-10.10    Przywitanie przez gospodarzy

prof. dr hab. A. ZELLMA, dr Ewelina MĄCZKA,

  1. dr hab. Adam Bielinowicz, prof. UWM, ks. dr Zdzisław KIELISZEK

10.10-10.25    Słowo wprowadzające w tematykę

dr Katarzyna KIEJDO

10.25-10.45    Grupa 1: Zagadnienia kosmologiczne jako wyzwanie dla wiary i teologii

Opiekun mgr Piotr OZYGAŁA

10.45-11.05    Grupa 2: Kwestia ewolucji życia jako obszaru zderzenia nauki z teologią

                                                            opiekun: mgr Agnieszka KOŁODZIEJSKA

11.05-11.30    Grupa 3: Debata Oksfordzka: Spór o pochodzenie człowieka

opiekun: ks. mgr Krzysztof LASKA

11.30-11.55     Dyskusja

Prowadzenie: ks. dr Zdzisław KIELISZEK

11.55-12.05    Podsumowanie (gospodarze)

12.05-12.30                Przerwa kawowa

12.30-13.30                Końcowa dyskusja panelowa

Moderator: Ks. prof. dr hab. Marian MACHINEK (UWM OLSZTYN)

13.30                          Zakończenie konferencji