Organizator

Zespół organizacyjny:
Katedra Teologii Moralnej i Nauk o Rodzinie na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Zakład Filozofii i Dialogu na Wydziale Teologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

Współpraca:
Muzeum Archidiecezji Warmińskiej im. J. Obłąka
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”

Patronat honorowy:
abp dr Józef Górzyński, metropolita warmiński, Wielki Kanclerz Wydziału Teologii UWM w Olsztynie
dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, Rektor UWM
Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Komitet naukowy:
ks. prof. dr hab. Marian Machinek, przewodniczący (UWM, Olsztyn)
ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola (UO, Opole)
dr hab. Piotr Duchliński, prof AIK (Ignatianum, Kraków)
prof. dr hab. Piotr Gutowski (KUL, Lublin)
ks. dr hab. Karol Jasiński, prof UWM (UWM, Olsztyn)
prof. dr hab. Stanisław Kamiński (UWM, Olsztyn)
ks. dr hab. Jacek Kempa, prof UŚ (UŚ, Katowice)
prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz (UAM, Poznań)
ks. dr hab. Tadeusz Pabjan, prof. UP JPII (UP JPII, Kraków)
ks. prof. dr hab. Jacek Pawlik (UWM, Olsztyn)
ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina (AKW, Warszawa)
ks. dr hab. Andrzej Pryba, prof. UAM (UAM Poznań)
o. dr Janusz Pyda (AKW, Warszawa)
ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM (UWM, Olsztyn)

Komitet organizacyjny:
ks. dr hab. Antoni Jucewicz, przewodniczący
ks. dr hab. Adam Bielinowicz, prof. UWM
ks. dr Tomasz Garwoliński
ks. dr Wojciech Kotowicz 
ks. dr Zbigniew Kulesz 
dr Sylwia Mikołajczak
dr Ewelina Mączka
ks. dr Cezary Opalach
ks. mgr lic. Radosław Czerwiński