VIII DNI 2007 r.

VIII DNI INTERDYSCYPLINARNE
Wydziału Teologii UWM w Olsztynie

Interdyscyplinarna Konferencja Międzynarodowa

pt. Laicyzacja i sekularyzacja społeczeństwa nowożytnego(XVI-XVIII w.)

  19-20 października 2007

 

Organizatorzy

Zakład Historii Kościoła Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zob. Laicyzacja i sekularyzacja społeczeństwa nowożytnego (XVI-XVIII w.), pr. zb. pod red. Jana Wiśniewskiego, Olsztyn 2008.