VI DNI 2006 r.

VII DNI INTERDYSCYPLINARNE
Wydziału Teologii UWM w Olsztynie

 Interdyscyplinarna Konferencja Międzynarodowa

pt. W trosce o godność człowieka…
Przebaczyć zło popełnione w przeszłości

 2006

 

Organizatorzy

Zakład Filozofii i Kultury Chrześcijańskiej Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zob. W trosce o godność człowieka, pr. zb. pod red. Stanisława Bafii, Olsztyn 2007