VI DNI 2005 r.

VI DNI INTERDYSCYPLINARNE
Wydziału Teologii UWM w Olsztynie

 Interdyscyplinarna Konferencja Międzynarodowa

pt. Sekty jako wyzwanie społeczne i religijne

 14-15 października 2005

 

Organizatorzy
Katedra Teologii Praktycznej i Ekumenizmu Wydziału Teologii UWM w Olsztynie

we współpracy z
Zakładem Pedagogiki Specjalnej i Psychologii Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki UWM w Olsztynie;
Instytutem Nauk Politycznych Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie
Kuratorium Oświaty w Olsztynie

 

Zob.
Sekty jako wyzwanie społeczne i religijne, red. ks. Władysław Nowak ; ks. Sławomir Ropiak, UWM, Olsztyn 2005