V DNI 2004 r.

V DNI INTERDYSCYPLINARNE
Wydziału Teologii UWM w Olsztynie

 Interdyscyplinarna Konferencja Międzynarodowa

pt. Wielowymiarowość edukacji osób niepełnosprawnych w Polsce

22-23 października 2004

 

Organizatorzy

Katedra Katechetyki i Pedagogiki religii Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

we współpracy z
Zakładem Pedagogiki Specjalnej i Psychologii Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zob. Wielowymiarowość edukacji osób z niepełnosprawnością, pr. zb. pod red. Czesława Kosakowskiego i Cypriana Rogowskiego, Olsztyn 2005.