II DNI 2001

II DNI INTERDYSCYPLINARNE
Wydziału Teologii UWM w Olsztynie

 Interdyscyplinarna Konferencja Międzynarodowa

pt. Gwałt niech się gwałtem odciska?
Agresja, przemoc i użycie siły w świetle nauk empirycznych i humanistycznych

12-14 listopada 2001

Organizatorzy

Zakład Teologii Moralnej i Duchowości  Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zob. Agresja i przemoc w świetle nauk empirycznych i humanistycznych, pr. zb. pod red. Mariana Machinka, Olsztyn 2002