Studia Podyplomowe


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Wydział Nauki o Żywności

Katedra Żywienia Człowieka

STUDIA PODYPLOMOWE
„Żywienie człowieka i dietetyka”

http://www.zywieniepodyplomie.republika.pl

    Dynamiczny rozwój usług rekreacyjnych, rewitalizacyjnych i leczniczych, bazujących w dużym stopniu na profesjonalnych usługach żywieniowych połączonych z dietoterapią stworzył potrzebę kształcenia osób posiadających zgodną z aktualnym rozwojem nauki wiedzę w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób dietozależnych, w tym:

edukatorów zdolnych do promowania wysoko wyspecjalizowanej kadry,

profesjonalistów odpowiedzialnych za planowanie i nadzór żywienia zbiorowego przeznaczonego dla ludzi zdrowych i chorych,

osób zdolnych do prowadzenia indywidualnego poradnictwa żywieniowego.


        Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska, Katedra Żywienia Człowieka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego umieściła w swojej ofercie kształcenia 3-semestralne Studia podyplomowe „Żywienia człowieka i dietetyka”.

Najlepszą inwestycją jest inwestycja w siebie