Zapraszamy / Invitation

Wydarzenia naukowe

  • 5 listopada 2019 – IX Seminarium hagiologiczne, pt. Święty Tadeusz Juda w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś (perspektywa uniwersalna i regionalna) [Osoby chętne do czynnego udziału proszone są o kontakt mailowy: tdf@uwm.edu.pl]

Lombard i Cano – klasyka źródeł teologicznych w przekładzie polskim

Za zgodą tłumacza bpa prof. dra hab. Julian Wojtkowskiego i Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologii Arcybiskupa Warmińskiego dra Józefa Górzyńskiego, do bezpłatnego pobrania ze strony Katedry Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej Wydziału Teologii UWM w Olsztynie są dwa dzieła klasyki teologicznej:
I.
Piotr Lombard: Cztery księgi sentencji, tom 1, przełożył: bp Julian Wojtkowski, Olsztyn 2013.
Piotr Lombard: Cztery księgi sentencji, tom 2, przełożył: bp Julian Wojtkowski, Olsztyn 2015.
II.
Melchior Cano: O źródłach teologii, przełożył: bp Julian Wojtkowski, Olsztyn 2016.
Wersja drukowana jest dostępna w bibliotekach teologicznych w Polsce oraz gromadzących zbiór publikacji obowiązkowych.
Ww. publikacje są objęte licencją CC BY-NC-ND; zob. : https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

 

Biblia w wielu wersjach językowych – tekst i audio

Przewodnik Magistranta

Łacina online

Łacina globalnie. Podręcznik online z ćwiczeniami
Latina exercenda czyli łacina w ćwiczeniach
Lingua latina omnibus (gramatyka i inne materiały)
Piotr Wietrzykowski: Słownik polsko-łacińsko-grecki i inne strony pomocnicze związane z tematem
Łaciński – słówka
„Glosbe” Łacińsko-polski słownik

Dokumenty Stolicy Apostolskiej

Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich Jana Pawła II

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.