Zapraszamy / Invitation

Studia podyplomowe: Hagiologia kulturowa

Zapraszamy na Studia podyplomowe w zakresie Hagiologii kulturowej

ZAPEWNIAMY:

  • specjalistyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną popartą doświadczeniem współpracy interdyscyplinarnej [historia, historia sztuki, muzykologia, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, religioznawstwo, teologia];
  • zapoznanie z tematyką szczegółową na temat świętych, śladów pamięci o nich, pozostawionych w różnych sektorach kultury, a także poznanie sposobów wykorzystania zdobytej wiedzy w dydaktyce i komunikacji społecznej.
  • świadectwo, które wskazuje na podwyższenie kwalifikacji zawodowych w ramach strategii uczenia się przez całe życie.
  • realizację zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 w trybie online [aplikacja GoogleMeet].

REKRUTACJA: do 15 października 2021 r.
Rejestracja kandydatów internetowa na stronie: https://irk.uwm.edu.pl

Inauguracja edycji po zebraniu 20 osobowej grupy słuchaczy

Kontakt:  email: tdf@uwm.edu.pl; tel. (89) 523 91 20; Olsztyn, ul. Hozjusza 15, pokój 22

Pobierz  Plakat

Wydarzenia naukowe – zaproszenie

XII. Warmińskie Seminarium Hagiologiczne, pt. Święty Marcin z Tours w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś (perspektywa uniwersalna i regionalna); termin: 4 listopada 2021 r. [zob.więcej]

XIII. Warmińskie Seminarium Hagiologiczne, pt. Święci Polacy w wierze, pobożności, teologii, kulturze i sztuce – dawniej i dziś (perspektywa uniwersalna i regionalna); termin: 5 listopada 2021 r. [zob.więcej]

Lombard i Cano – klasyka źródeł teologicznych w przekładzie polskim

Za zgodą tłumacza bpa prof. dra hab. Julian Wojtkowskiego i Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologii Arcybiskupa Warmińskiego dra Józefa Górzyńskiego, do bezpłatnego pobrania ze strony Katedry Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej Wydziału Teologii UWM w Olsztynie są dwa dzieła klasyki teologicznej:
I.
Piotr Lombard: Cztery księgi sentencji, tom 1, przełożył: bp Julian Wojtkowski, Olsztyn 2013.
Piotr Lombard: Cztery księgi sentencji, tom 2, przełożył: bp Julian Wojtkowski, Olsztyn 2015.
II.
Melchior Cano: O źródłach teologii, przełożył: bp Julian Wojtkowski, Olsztyn 2016.
Wersja drukowana jest dostępna w bibliotekach teologicznych w Polsce oraz gromadzących zbiór publikacji obowiązkowych.
Ww. publikacje są objęte licencją CC BY-NC-ND; zob. : https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

 

Biblia w wielu wersjach językowych – tekst i audio

Przewodnik Magistranta

Łacina online

Łacina globalnie. Podręcznik online z ćwiczeniami
Latina exercenda czyli łacina w ćwiczeniach
Lingua latina omnibus (gramatyka i inne materiały)
Piotr Wietrzykowski: Słownik polsko-łacińsko-grecki i inne strony pomocnicze związane z tematem
Łaciński – słówka
„Glosbe” Łacińsko-polski słownik

Dokumenty Stolicy Apostolskiej

Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich Jana Pawła II

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.