Wydział Teologii / Faculty of Theology

Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej  / Department of Dogmatic and Fundamental Theology

e-mail: tdf@uwm.edu.pl

adres / address: ul. Kard. St. Hozjusza 15; PL 11-041 Olsztyn

tel. (089) 5239120 wew. 122

pok. 13

DLA STUDENTÓW: Przewodnik magistranta [online]

 Informacje i ogłoszenia / News and announcement

 

Strona główna/main

 

Pracownicy / Members

 

Konferencje i seminaria dyskusyjne / Conferences

 

Polecane publikacje/ Publications recommended

 

Wydział Teologii UWM  w Olsztynie / Faculty of Theology UWM in Olsztyn

 

Źródła – polski przekład „Czterech Ksiąg Sentencji” Lombarda i „O źródłach teologii” Cano

 

 

 

 

Zapraszamy / Invitation

 

11-12 czerwca 2018 – II Międzynarodowe sympozjum familiologiczne, pt. „Biznes rodzinny w kontekście integracji nauk humanistycznych, ekonomii i gospodarki”

 

6 listopada 2016 – VIII Ogólnopolskie sympozjum hagiologiczne, pt. „Święty Jakub Apostoł (Większy) w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa regionalna i uniwersalna”

 

 

Lombard i Cano – klasyka źródeł teologicznych w przekładzie polskim

 

Za zgodą tłumacza bpa prof. dra hab. Julian Wojtkowskiego i Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologii Arcybiskupa Warmińskiego dra Józefa Górzyńskiego, do bezpłatnego pobrania ze strony Katedry Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej Wydziału Teologii UWM w Olsztynie są dwa dzieła klasyki teologicznej:

I.

Piotr Lombard: Cztery księgi sentencji, tom 1, przełożył: bp Julian Wojtkowski, Olsztyn 2013.

Piotr Lombard: Cztery księgi sentencji, tom 2, przełożył: bp Julian Wojtkowski, Olsztyn 2015.

II.

Melchior Cano: O źródłach teologii, przełożył: bp Julian Wojtkowski, Olsztyn 2016.

 

http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/3.0/88x31.png

Ww. publikacje są objęte licencją CC BY-NC-ND; zob. : https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl

Wersja drukowana jest dostępna w bibliotekach teologicznych w Polsce oraz gromadzących zbiór publikacji obowiązkowych.

 

 

Biblia w wielu wersjach językowych – tekst i audio

WordProject [online], dostęp: https://www.wordproject.org/

 

Łacina online

·       Łacina globalnie. Podręcznik online z ćwiczeniami

·       Latina exercenda czyli łacina w ćwiczeniach

·       Lingua latina omnibus (gramatyka i inne materiały)

·       Piotr Wietrzykowski: Słownik polsko-łacińsko-grecki i inne strony pomocnicze związane z tematem

·       Łaciński – słówka

·       „Glosbe” Łacińsko-polski słownik

 

Dokumenty Stolicy Apostolskiej

 

·       Franciszek, Adhortacja apostolska „Amoris laetitia” (19 III 2016)

·       Franciszek, Encyklika „Laudato si`” (24 V 2015)

·       Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii Gaudium” (24 XI 2013)

·       Franciszek, Encyklika „Lumen  Fidei” – o wierze (29 VI 2013)

 

·       Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich Jana Pawła II

 

Listy Biskupów Polskich

 

·       Rodzina Szkołą Miłosierdzia – na Niedzielę Świętej Rodziny (26 XI 2015 r.) - tekst

·       Nowe życie w Chrystusie – na Jubileusz 1050-lecia  Chrztu Polski (6 X 2015 r., do odczytania 22 XI 2015 r.) - tekst

·       Kościół prześladowany w świecie (7 X 2015) - tekst

·       Wspólne duchowe dziedzictwo chrześcijan i Żydów – 50. Rocznica Nostra aetate (6 X 2015) - tekst

·       Jan Paweł II – Patron Rodziny – Dzień Papieski 11 X 2015 r - tekst

·       „Wychowywać do pełni człowieczeństwa” – z okazji V Tygodnia Wychowania 13-19 IX 2015 r. - tekst

·       „Kapłan a życie konsekrowane”. Do Kapłanów na Wielki Czwartek 2015 r. - tekst

·       „Osoby konsekrowane a Communio Kościoła”. Na Dzień Życia Konsekrowanego (2 II 2015) - tekst

·       „Głosić z radością Ewangelię o rodzinie”. Na Niedzielę Świętej Rodziny – 28 XII 2014 – Głosić z radością Ewangelię o rodzinie - tekst

·       O przygotowaniach do ŚDM Kraków 2016 (8 X 2014) - tekst

·       „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie”. XIV Dzień Papieski – 12 X 2014 (10 VI 2014) - tekst

·       „Wychowywać do prawdy”. Z okazji IV Tygodnia Wychowania – 14-20 IX 2014 – Wychowywać do Prawdy - tekst

·       „Bądźcie apostołami miłosierdzia”. Na Niedzielę Miłosierdzia Bożego 2014 (13 III 2014) - tekst

·       „Kochać i służyć”. Do kapłanów na Wielki Czwartek 2014 – Kochać i służyć (13 III 2014) - tekst

·       „Światło Życia Konsekrowanego”. Na Dzień Życia Konsekrowanego 2 II 2014 „Światło Życia Konsekrowanego” - tekst

·       Na Niedzielę Świętej Rodziny 2013 roku (29 XII 2013) – tekst

·       Jan Paweł II – Papież Dialogu (na XIII Dzień Papieski, 13 X 2013) – tekst

·       Wychowywać do wartości (na III Tydzień Wychowania, 15-21 IX 2013) – tekst

·       O zagrożeniach wiary (5 marca 2013) – tekst

·       O wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek (5 marca 2013) - tekst

 

 

 

Admin: kontakt

Ostatnia aktualizacja: 2017-12-10