Informacje o postępowaniu nr 490/2019/US/DZP

Przeprowadzenie, wyłącznie w wersji on-line (100% e-learning), szkolenia przygotowującego do Lekarskiego Egzaminu Końcowego dla łącznie 45 osób - studentów i studentek ostatniego roku Kierunku Lekarskiego (Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie) w ramach projektu pt. „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania” realizowanego przez Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z201/18-00 z dn. 24.05.2019 r. z NCBiR.
Numer postępowania:490/2019/US/DZP
Data ogłoszenia:04-11-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
Załączniki do ogłoszenia:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty:
Udzielenie zamówienia: