Informacje o postępowaniu nr 458/2019/PN/DZP

Dostawa narzędzi chirurgicznych do Katedry Neurochirurgii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych” akronim – EXPLORE ME nr umowy STRATEGMED1 /235773/19/NCBR/2016 współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Numer postępowania:458/2019/PN/DZP
Data ogłoszenia:18-10-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Zawiadomienia o zmianach:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: