Informacje o postępowaniu nr 454/2019/PN/DZP

Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer postępowania:454/2019/PN/DZP
Data ogłoszenia:17-10-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Informacja z otwarcia ofert: